/
logo

ВИТАГРЕЙН БГ АД

Търговия със зърнени и маслодайни култури

Основната мисия на Витагрейн БГ е изкупуване, организация по съхраняване и превоз по суша и море на зърнени и маслодайни култури. От основаването си през 2003, Витагрейн израсна до един от основните български износители с повече от половин милион тона зърнени и маслодайни култури обработвани годишно.

Сред нашите основни принципи и ценности са спазването на международните търговски правила и бизнес етиката с нашите партньори.

Персоналът на Витагрейн има дългогодишен опит в търговията както на местния така и на международния пазар. С повече от 40 служители имаме постоянно присъствие в основните земеделски райони на страната.

Витагрейн притежава модерни силозни съоръжения в Генерал Тошево и Свищов и плоски складове в с. Скалица, които за целите на търговията от място са стратегически добре разположени в три от най-големите земеделски производствени района.

Витагрейн БГ постоянно разширява своята дейност и инвестиции в желанието си да остане надежден партньор в регион където търговията, логистиката и движението на финансови средства много често са трудно предизвикателство.

info-image

сертифициран по ISCC

info-image

член на GAFTA

info-image

член на COCERAL

info-image

член на БАТЗФ