/
logo

Складови съоръжения

Складови съоръжения

Складовите съоръжения на Витагрейн са стратегически разположени в специално подбрани региони в България, така че да обслужват както търговията от местния пазар така и логистиката по износа.

Компанията притежава 3 складови бази за приемане, сушене и съхранение на зърнени и маслодайни култури. За подпомагане на износната си дейност Витагрейн наема също така допълнителни складови вместимости в различни райони на страната.

Стоките във всички складове оперирани от Витагрейн се контролират строго на база стриктни критерии с цел да се подсигури съответствие с международните стандарти и критериите за качество, установени от Европейския съюз.

info-image

сертифициран по ISCC

info-image

член на GAFTA

info-image

член на COCERAL

info-image

член на БАТЗФ