/
logo

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ЗЪРНОБАЗИ

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

гр. Генерал Тошево

ул. Васил Койчев № 65

М: + 359 884 010 944
Ф: + 359 2 952 37 19

Управител: Елена Иванова
elena_ivanova@vitagrain.com

СВИЩОВ

гр. Свищов

Западно-индустриална зона, м.Блатото
М: + 359 885 223 230
Ф: +359 2 952 37 19

Управител: Анатоли Миков
anatoli_mikov@vitagrain.com

СКАЛИЦА

с. Скалица

п.к. 8645

М: +359 887 848 471
Ф: +359 2 952 37 19

Управител: Валентин Вълев
valentin_valev@vitagrain.com

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

гр. София , ул. 'Бяла черква' 24, офис 5

Т: +359 2 952 37 26

office@vitagrain.com

info-image

сертифициран по ISCC

info-image

член на GAFTA

info-image

член на COCERAL

info-image

член на БАТЗФ